Görme engelli bireylerin peyzajı algılama biçimlerinin anlaşılması

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorHayriye Eşbah Tunçay (Supervisor)

Cite this

'