Gömülü yapıların deprem etkisi altındaki davranışı

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorTülay Aksu Özkul (Supervisor)

Cite this

'