Fully supervised and semi-supervised semantic segmentation of cardiac mr using deep learning Tam denetımlı ve yarı denetımlı semantık segmentasyon derın öğrenmeyı kullanan kardıyak mr'nın

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
Supervisorİlkay Öksüz (Supervisor)

Cite this

'