Fuar organizasyonlarında geçici süreli mekan kurgusu ve ziyaretçi davranışı ilişkisinin sentaktik olarak irdelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorMehmet Emin Şalgamcıoğlu (Supervisor)

Cite this

'