FPGA üzerinde 5G uyumlu düşük yoğunluklu eşlik denetim kod çözücü gerçeklenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorSıddıka Berna Örs Yalçın (Supervisor)

Cite this

'