Fonksiyonalize edilmiş au nanoparçacıkların tersinir yüzey etkileşimleri

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2009
Original languageEnglish
SupervisorRamazan Kızıl (Supervisor)

Cite this

'