Fiziksel çevrenin kamusal alan kullanımına olan etkisinin davranış örüntüleri kavramı üzerinden sosyal medya aracılığıyla incelenmesi: Caddebostan Sahili alan çalışması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorYüksel Demir (Supervisor)

Cite this

'