FISCHER-TROPSCH SENTEZİ İLE HAFİF OLEFİN ÜRETİMİ İÇİN AZOT VE BOR DOPLU AKTİF KARBON DESTEKLİ DEMİR KATALİZÖRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorAlper Sarıoğlan (Supervisor)

Cite this

'