FİNANS SEKTÖRÜNDE ÇEVİK PROJE YÖNETİMİNİ İYİLEŞTİRMEDE KULLANILAN ARAÇ SEÇİM KARARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorAhmet Atıl Aşıcı (Supervisor)

Cite this

'