Farklı yağ asitleri kullanılarak üretilen alüminyum pastanın gazbeton malzeme üzerindeki etkilerinin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorHanzade Açma (Supervisor)

Cite this

'