Farklı uzaktan algılama bitki indekslerinin yer yüzey sıcaklığı hesabına etkisinin araştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorFiliz Bektaş Balçık (Supervisor)

Cite this

'