Farklı oranlarda silisyum içeren küresel grafitli dökme demirlerin mikro yapılarına çift kademeli östemperlemenin etkisi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorMurat Baydoğan (Supervisor)

Cite this

'