Farklı liderlik tarzları ve lidere duyulan güvenin örgütlerde meydana gelen iş kazaları üzerindeki etkisi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorMahmut Kabakcı (Supervisor)

Cite this

'