Farklı kat adetlerine sahip aynı planlı yapılarda taban yalıtımının efektifliği konusunda parametrik bir çalışma A parametric study on the effectiveness of base isolation in structures with diffirent

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorBeyza Taşkın (Supervisor)

Cite this

'