Farklı insansız hava araçları ile elde edilen görüntülerin otomatik fotogrametrik yöntemlerle değerlendirilmesi ve doğruluk analizi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorElif Sertel (Supervisor)

Cite this

'