Farklı elektrolitik çözeltilerde mikro ark oksidasyon işlemi uygulanan Ti6Al4V alaşımının yüzey özelliklerinin karşılaştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorHüseyin Çimenoğlu (Supervisor)

Cite this

'