Farklı doz ozon gazı uygulamalarının hasat sonrası soğukta saklama sırasında brokoli, salatalık ve domates kalitesi üzerindeki etkisinin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorFatma Ebru Fıratlıgil (Supervisor)

Cite this

'