Farklı dondurma ve çözündürme metotlarının nar tanelerinin fiziksel ve antioksidan özellikleri üzerine etkisi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorFatma Ebru Fıratlıgil (Supervisor)

Cite this

'