Farklı döşeme sistemlerine sahip çok katlı betonarme binaların dinamik davranışının incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2007
Original languageEnglish
SupervisorTurgut Öztürk (Supervisor)

Cite this

'