Farklı bentonit tipleri ile stiren bütil akrilat esaslı nanokompozitlerin üretimi ve karakterizasyonu

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2010
Original languageEnglish
SupervisorMehmet Sabri Çelik (Supervisor)

Cite this

'