Fabrication and characterization of polysulfone hollow fiber membranes as an artificial lung Yapay akciğer olarak içi boşluklu fiber polisülfon membranların imalatı ve karakterizasyonu

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
Supervisorİsmail Koyuncu (Supervisor)

Cite this

'