Exploring drug loading and release capacities of hexagonal boron nitrides (hBNs) in cancer treatment Hegzagonal bor nitrürlerin kanser tedavisi için ilaç yükleme ve salım kapasitelerinin araştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorFatma Seniha Güner (Supervisor)

Cite this

'