Exploring acceptance of e-exam using PLS-SEM approach: A case study in Turkey PLS-SEM yaklaşımı ile e-sınavın kabulünün araştırılması: Türkiye'de bir vaka çalışması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorGülşah Hançerlioğulları Köksalmış (Supervisor)

Cite this

'