Experimental study on interaction of unsteady flow with bridge piers with different cross sections Farklı enkesit şekline sahip köprü ayaklarının değişken akım koşullarıyla etkileşimlerinin incelenmes

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorVeysel Şadan Özgür Kırca (Supervisor)

Cite this

'