Experimental investigation of underexpanded transverse jet interaction with supersonic crossflow Ses üstü akışa dik yöndeki az genişleyen jetin akışla olan etkileşiminin deneysel incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorNuriye Leman Okşan Çetiner Yıldırım (Supervisor)

Cite this

'