Experimental investigation of chart methods for the skin friction measurement Yüzey sürtünme ölçümü için geliştirilen grafik yöntemlerinin deneysel olarak incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorDuygu Erdem (Supervisor)

Cite this

'