Evaluation of edible films with palmarosa oil as active food packaging for kashar cheese Kaşar peyniri için aktif gıda ambalajı olarak palmarosa yağı ilaveli yenilebilir filmlerin değerlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorNeşe Şahin Yeşilçubuk (Supervisor)

Cite this

'