Ev tipi yıkamalarda suyun tekrar kullanımı için yıkama atık suyundan renk giderme sisteminin geliştirilmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorCevza Candan (Supervisor)

Cite this

'