Eti Maden Kırka Sarıkaya ocağında patlatma kaynaklı parçalanmanın değerlendirilmesi ve çok sıralı patlatma tasarımı

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorTürker Hüdaverdi (Supervisor)

Cite this

'