Eskişehir-Sivrihisar civarındaki opal oluşumlarının jeolojik, jeokimyasal ve gemolojik incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2006
Original languageEnglish
SupervisorFuat Yavuz (Supervisor)

Cite this

'