Enzimatik polimerizasyon ile sentezlenen polikaprolaktona reaksiyon koşullarının etkisinin ve polikaprolaktonun biyobozunurluğunun incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorFatoş Yüksel Güvenilir (Supervisor)

Cite this

'