Enterkonnekte elektrik güç sistemlerinde kapalı çevrim güç akışlarını önlemeye / düzenlemeye yönelik bulanık karar verme temelli bir yöntem

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorMustafa Bağrıyanık (Supervisor)

Cite this

'