Enerji verimliliği odaklı yapı yönlendirmesi için BIM tabanlı bir model önerisi: kentsel dönüşüm örneği A BIM-based model proposal for energy efficiency focused building orientation: An urban transfor

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorReha Metin Alkan (Supervisor)

Cite this

'