Endüstriyel tesis projeleri bağlamında disiplinler arası tasarım sürecinin geliştirilmesi: Aktörler, araçlar ve bilgi akışları

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorSema Alaçam (Supervisor)

Cite this

'