Endüstriyel işletmelerde elektronik ortamda satınalma ve satış uygulamalarının incelenmesi ve değerlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorMurat Baskak (Supervisor)

Cite this

'