Endüstri 4.0'ın denizcilik sektörü üzerindeki etkilerinin bulanık tabanlı yöntemlerle değerlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorHakan Demirel (Supervisor)

Cite this

'