Emlak vergisi matrah değeri ile rayiç değerlerin bölgesel gelişmişlik ve niteliksel olarak incelenmesi, vergi kayıp oranlarının tespiti: Bursa ili Nilüfer ilçesi örneği.

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorReha Metin Alkan (Supervisor)

Cite this

'