Emlak Vergilerinin Rayiç Değer Endeksli Toplanması Pratiğinin İncelenmesi: İstanbul-Gaziosmanpaşa İlçesi Örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorTahsin Yomralıoğlu (Supervisor)

Cite this

'