Elektronik izleme uygulanan hükümlülerin hareketliliğinin mekansal-zamansal analizi: İstanbul ili örneği

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorDursun Zafer Şeker (Supervisor)

Cite this

'