Elektronik bir hücresel yapay sinir ağı gerçeklemesi olan ace16k üzerinde görüntü bölütleme

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2007
Original languageEnglish
SupervisorMüştak Erhan Yalçın (Supervisor)

Cite this

'