Elektron ışın kaynağı yöntemi ile kaynatılan ınconel 718 malzemesi üzerinde seçili değişkenlerin etkisinin incelenmesi Investigation of the effect of selected variables on the inconel 718 material wel

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorMurat Vural (Supervisor)

Cite this

'