Elektroüretimle nanolif eldesine etki eden faktörlerin ve jelatin-pektin içeren nanoliflerin model gıdaların reolojik özelliklerine etkilerinin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorFiliz Altay (Supervisor)

Cite this

'