Elektrikli yol taşıtlarında bulanık mantık tabanlı tam elektrikli frenlemenin geliştirilmesi ve uygulanması

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorOzgur ustun (Supervisor)

Cite this

'