Elektrik sektöründe özelleştirme ve Türkiye'de serbest tüketici uygulaması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2006
Original languageEnglish
SupervisorSermin Onaygil (Supervisor)

Cite this

'