Elektrik enerji sistemlerinde güvenli işletim koşullarının elde edilmesine yönelik akıllı yöntem geliştirilmesi An intelligent method development for secure operation of electrical energy systems

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorMustafa Bağrıyanık (Supervisor)

Cite this

'