Elektrik dağıtım sistemlerinde gerilim profilinin, güç kayıpları ve maliyet minimizasyonunun dağıtık üretim kaynakları ve kademe değiştiriciler ile iyileştirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorCanan Karatekin (Supervisor)

Cite this

'