Ekstrem rüzgarların yapay sinir ağları ve çoklu lineer regresyon kullanılarak kısa süreli tahmini

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorAhmet Öztopal (Supervisor)

Cite this

'