Effects of cold plasma treatment on the quality andantioxidant properties of mixed fruit juice Soğuk plazma uygulamasının karışık meyve suyunun kaliteve antioksidan özelliklerine etkileri

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorCelale Kırkın Gözükırmızı (Supervisor)

Cite this

'