E vitamininin elektrodöndürme yöntemiyle enkapsülasyonu ve elektrodöndürmeyi etkileyen parametrelerin incelenmesi, nanoliflerin karakterizasyonu

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorFiliz Altay (Supervisor)

Cite this

'