E-ticaret web sitelerinde kullanıcı yorumlarının satın alma kararına etkisi üzerine bir araştırma

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorAdnan Veysel Ertemel (Supervisor)

Cite this

'